Tuesday, September 6, 2011

SPONGEBOB


Who knows where life will take you,
the road is long and in the end the journey is the destination.-Lucas Scott, One Three Hill
Tandaan mo ngayong gabi,
Dahil sa ito ang simula ng parati.
Isang pangako.
Gaya ng isang gantimpla, mula sa mahabang panahon ng pag-iisa.
Isang pagtitiwala sa bawat isa at sa pag-ibig.
Isang pagwawalang-bahala at paglimot sa nakaraan.
Isang tipan.
Kung saan nagbubuklod ang dalawang diwa,
Ngunit may magkaibang buhay na binabagtas.
Isang pagdiriwang.
Na haharap sa mga pagsubok na magkahawak-kamay.
Sapagkat ang dalawa ay matibay kapag nagbuklod.
Kagaya ng isang hukbo na haharap sa daluyong ng makabagong mundo.
At pag-ibig ang ating magiging kalasag.
Ang gabing ito ay isang pormalidad.
Ng sigaw ng mga damdaming nagsusumamo.
At mga pangakong kinimkim ng napakatagal.
Mula sa mga tapat na pusong nagmamahal.
--- Isang buwan na tayo.
Masaya akong makasama ka sa maraming bagay na atin pang gagawin.
At maraming lugar na ating mararating.
Happy 6th.
*payakap ng mahigpit*
"I will color the world one step at a time..."